Binnen gaaf.education bestaan verschillende mogelijkheden tot postacademische tandheelkundig onderwijs op het gebied van restauratieve en esthetische tandheelkunde. Vanuit gaaf.education worden lezingen en trainingen met uiteenlopende onderwerpen en een opleidingstraject tot gaaf.care tandarts aangeboden.

Lezingen

Maarten geeft met regelmaat lezingen met verschillende onderwerpen op gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. In de lezingen vormt het aanbieden van toepasbare tips & trics een doel op zich, zodat de toehoorders ook terug in de praktijk voordeel kunnen halen uit de aangeboden informatie.
Onderwerpen die met regelmaat aan bod komen zijn de volgende:

  • smile design
  • esthetische tandheelkunde
  • restauratieve tandheelkunde
  • partiële restauraties in de zijdelingse delen (ism Ivoclar Vivadent)
  • behandelplanning en behandeling volgens het gaaf.care concept
  • complexe integrale tandheelkunde
  • tandslijtage

Buiten bovenstaande onderwerpen kunnen op aanvraag ook lezingen op maat worden gegeven. Voor het aanmelden voor of aanvragen van een lezing en/of training kunt u zich via het contactformulier tot ons wenden. (hier hyperlink)

Trainingen

Maarten geeft met regelmaat trainingen met verschillende onderwerpen op gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het werken in relatief kleine groepen, waardoor het mogelijk is persoonlijk aandacht te bieden aan de cursisten. De nadruk ligt erop om de cursisten een training te bieden waar ze zelf in de dagelijkse praktijk ook zo snel mogelijk op gedegen wijze mee aan de slag kunnen.
De volgende trainingen worden met regelmaat gegeven:
digital smile design
partiële restauraties in de zijdelingse delen (ism Ivoclar Vivadent)
integrale behandelplanning volgens het gaaf.care concept
Buiten bovenstaande onderwerpen kunnen op aanvraag ook trainingen op maat worden gegeven. Voor het aanmelden voor of aanvragen van een lezing en/of training kunt u zich via het contactformulier tot ons wenden. (hier hyperlink)

Opleidingstraject

Het gaaf.care concept is een uitgebreid traject dat de volledige complexe integrale restauratieve tandheelkundige zorg die aan patiënten geleverd kan worden omvat.
Tandartsen die zich willen aansluiten bij gaaf.care worden gedurende een opleidingstraject van een jaar stapsgewijs en gestructureerd ingeleid in het concept. Wanneer het opleidingstraject succesvol afgesloten is zijn de betreffende tandartsen op de hoogte van het concept en de werkwijze binnen gaaf.care. Op deze wijze kan een gestandaardiseerd hoog niveau van aangeboden tandheelkunde bereikt en aangeboden worden aan patiënten.

gaaf-care-thumbnails-012

gaaf-care-thumbnails-014

gaaf-care-thumbnails-013

gaaf-care-thumbnails-022

gaaf-care-thumbnails-015

gaaf-care-thumbnails-016