Maarten is erkend als specialist Restauratief Tandarts door de Nederlandse en Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) en Prosthodontist door de European Prosthodontic Association (EPA). In die hoedanigheid is hij als restauratief en esthetisch tandarts werkzaam bij Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans te ‘s-Hertogenbosch.
Sinds enkele jaren is Maarten ook als spreker en trainer actief op het gebied van voorspelbare, conserverende en duurzame tandheelkunde. Hiervoor maakt hij gebruik van het door hem uitgedachte gaaf.care concept om op gestructureerde wijze tot een hoog niveau integrale tandheelkunde te komen. Zaken als smile design, gestructureerd plannen en behandelen aan de hand van checklisten, partiële indirecte restauraties in zowel het front als zijdelingse delen en complexe integrale behandelingen worden vanuit eigen perspectief belicht.

Maarten doorliep zijn opleiding in Nijmegen aan de Radboud Universiteit en studeerde daar met genoegen af in 2008. Tijdens zijn opleiding studeerde hij tevens enkele maanden aan de University of Minnesota in Minneapolis, Verenigde Staten. Na zijn afstuderen werkte hij in enkele verschillende praktijken, waaronder het Dental Design Center Blaricum (januari 2012 – april 2015), waar hij intensief getraind werd op het gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. Sinds 2009 is Maarten werkzaam bij Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans te ‘s-Hertogenbosch waar hij zich met name bezighoudt met restauratieve en esthetische tandheelkunde en kleine chirurgische ingrepen, waaronder implantologie, gecompliceerde extracties en esthetische parodontale chirurgie.

maarten-bekkers